m11

Det vil næppe være vanskeligt for mange at fremkalde billeder af særlige scenarier, som af den ene eller anden grund har formået at fæstne sig i sindet. Billeder, der lader sig indfange på denne vis af sindets naturlige linse, er ikke udelukkende et portræt – en nøjagtig gengivelse – af det sete. Det er tilmed en middel til at erindre stemninger eller sansemæssige indtryk. Polaroidkameraet er et middel til at lade disse øjeblikke vare ved længere.

Hukommelse i High Definition

Polaroidkameraet er et redskab af forholdsvis gammel æt. Endskønt kameraets opkomst hører til æraen hvor håndholdte kameraer tilgængeliggjordes for den brede købsberedte offentlighed, er dens konkrete udforming, hvilket ses af det særprægede design og de dermed forbundne funktioner, stadig et eksempel på et bedaget teknologisk højdepunkt langt fra den kontemporære tids digitale allestedsnærvær. For fotografer af forskellig art, især de af dem der har måttet se sig nødsaget til at friste en tilværelse som omvandrende vidner, bærende vidnesbyrd for af en given sag, eller af bestemte begivenheder, for et dertil skræddersyet formål, har denne udprægede bekvemmelighed ved det håndholdte altid gjort disse kameretyper til en nyttig kompagnon.

Polaroid til minder

Polaroidkameraets prototypiske design består i dets originalitet idag, desuagtet af de utvivlsomt forskellige tilføjelser, størrelsesmæssige variationer og andre design- og funktionsmæssige eksperimenter. Firmaet Polaroid, grundlæggerne af og navngiverne til denne kameratype, udstyrede deres kamera med mange af de idag taget for givne attributter: muligheden for at skarpstille, for at forlene sine billeder med blitzens præg, og frem for alt muligheden for at optage længerevarende filmiske sekvenser, var alle indeholdt – og er det stadig i vore dages varianter – i Polaroidkameraet.

Gammeldags kvalitet i nye tider

Siden Polaroidkameraets oprindelige lancering og den nu i visse kredse fornyede interesse for dette mageløse instrument, har der altid været en særlig yndet funkton ved alle disse mangfioldige afskygninger: en umiddelbar adkomst til det printbare billede. For den store forskel for hedengangne tiders vedkommende og den nutdigt fremherskende standard, i henhold til de via kameraet indfangede øjebliksbilleder af den fysiske virkelighed, er det medie hvori dette billede gestaler sig; om det tager form gennem kartonens krop eller som en på computeren zoombar og manipulérbar fremvisning.  Hvad kameraet stiller i udsigt, kunne man sige, er derved radikalt forskelligt. Med Polaroidkameraet får den respektive billedtager, især med de nyeste versioner, lov til at besigtige billedkvaliteten via en digital forfremvisning, der af brugeren selv således kan godkendes, inden den printede versioner af billedet.

Polaroid til minder

Dermed har kvalitet af Polaroidekameraernes billeder bestemt ikke aftaget, trods den nu idag atypiske måde at lade billederne fremtræde på. Et fysisk format er også noget ganske væsentligt af æstetiske grunde. Hér er øjeblikket, præcis som det tog sig ud gennem linsen, med de vilkår som præsenterede sig netop dér.

At medbringe Polaroidkameraet på rundrejse

Det er ikke udelukkende forbeholdt lægmandsconnoisseuren eller den professionelle fotograf at medbringe sit polaroidekamera til at dokumentere dette eller hint øjeblik. Rundrejsende af forskellig art, et eksempel herpå kunne være motorcyklister, kan også have glæde af kameraets beskaffenhed. Polaroidkameraet er muligvis en anelse større en moderne digitale pixelkameraer, men dette til trods er det stadig en lille kompakt sag, som ikke fylder mere end alt det øvrige paraphernalia som motorcyklister medbringer på deres rejser. Til de respektive Polaroidkameraer følger der endvidere forskellige former for hylstre, som det kan placeres i. Der vil således være rig mulighed for at medbringe kameraet på sine rejser, uden for megen bekymring om dets uhåndterbarhed, dets fylde eller andre øvrige bekymringer som disse lidt ældre udseende, men kvalitetsmæssige gedigne genstande, kan fremkalde.